Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 120/2006 Burmistrza Kępic z dnia 29 grudnia 2006r w sprawie instrukcji dotyczącej stosowania, kontroli i obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Kępicach. 2007-11-05 10:51
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 119/2006 Burmistrza Kępic z dnia 29 grudnia 2006r w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Kępicach 2007-07-20 13:54
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 118/2006 Burmistrza Kępic z dnia 29 grudnia 2006r w sprawie oddania w administrowanie dla Zakładu Energetki Cieplnej nieruchomości w Bisowicach 2007-01-18 14:29
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 117/2006 Burmistrza Kępic z dnia 29 grudnia 2006r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 2007-01-05 11:40
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 115/2006 Burmistrza Kępic z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny wniosków oraz dopuszczenie do udziału w przetargu, oceny oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2007-01-04 10:48
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 113/2006 Burmistrza Kępic z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy najmu. 2006-12-21 11:39
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 112/2006 Burmistrza Kępic z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie określenia opłat związanych z pochowaniem zwłok 2006-12-21 11:31
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 96/2006 Burmistrza Kępic z dnia 23 października 2006r w sprawie nieodpłatnego przekazania pojemników na odpady do selektywnej zbiórki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach 2006 2006-12-21 11:25
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 106/2006 Burmistrza Kępic z dnia 01 grudnia 2006r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2006-12-20 08:50
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 92/2006 Burmistrza Kępic z dnia 20 paździenika 2006r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wone stanowisko urzędnicze. 2006-12-20 08:30
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 108/2006 Burmistrza Kępic z dnia 11 grudnia 2006r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 2006-12-19 12:58
dokument Z A R Z ą D Z E N I E NR 110/06 Burmistrza Kępic z dnia 12 grudnia 2006r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Kępice położonej na działce nr 240/2 w Barwinie, gmina Kępice. 2006-12-13 13:28
dokument Z A R Z ą D Z E N I E NR 109/06 Burmistrza Kępic z dnia 12 grudnia 2006r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kępice przeznaczonej do sprzedaży położonej na działce nr 46 w Bronowie 5. 2006-12-13 13:26
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 30/2006 Burmistrza Kępic z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie terminów odprowadzania pobranych przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe dochodów do budżetu gminy. 2006-12-07 09:02
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 35/2006 Burmistrza Kępic z dnia 8 maja 2006r w sprawie ustalenia zasad kontroli jednostek organizacyjnych gminy Kępice 2006-12-07 08:56
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 105/2006 Burmistrza Kępic z dnia 30 listopada 2006r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 2006-12-07 08:51
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 97/2006 Burmistrza Kępic z dnia 27 października 2006r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 2006-12-07 08:49
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 80/2006 Burmistrza Kępic z dnia 29 września 2006r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 2006-12-07 08:45
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 11/2006 Burmistrza Kępic z dnia 14 marca 2006r w sprawie wykonania budżetu gminy za 2005r 2006-12-07 08:41
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 31/2006 Burmistrza Kępic z dnia28 kwietnia 2006r w sprawie wprowadzenia instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Kępicach 2006-12-06 14:25
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 39/2006 Burmistrza Kępic z dnia 18 maja 2006r w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kępicach 2006-12-06 13:38
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 38/2006 Burmistrza Kępic z dnia 18 maja 2006r w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Biesowicach 2006-12-06 13:35
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 76/2006 Burmistrza Kępic - Szefa Obrony Cywilnej Kępic z dnia 21 września 2006r w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania w 2006r 2006-12-06 13:29
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 29/2006 Burmistrza Kępic - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie planu obrony cywilnej Gminy Kępice 2006-12-06 13:26
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 87/2006 Burmistrza Kępic z dnia 06 października 2006r w sprawie powołania Komisji ds. lustracji skutków suszy i długotrwałych opadów w gospodarstwach rolnych w 2006r 2006-12-06 13:23
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 15/2006 Burmistrza Kępic z dnia 30 marca 2006r w sprawie zakesu planowania, organizacji i realizacji zadań obronnych i ochrony ludności w 2006r 2006-12-06 13:16
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 17/2006 Burmistrza Kępic z dnia 04 kwietnia 2006r w sprawie powłania Komisji do oceny konkursu "Piękna Nasza Gmina Cała" w 2006r 2006-12-06 12:59
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 16/2006 Burmistrza Kępic z dnia 04 kwietnia 2006r w sprawie Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego 2006-12-06 13:01
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 34/2006 Burmistrza Kępic z dnia 04 maja 2006r w sprawie przekazania samochodu w administrowanie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach 2006-12-06 12:49
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 73/2006 Burmistrza Kępic z dnia 19 września 2006r w sprawie odpłatnego nabycjia do mienia komunalnego Gminy Kępice nieruchomości niezabudowanej, położonej w Warcinie, będącej własnością Powiatu Słupskiego 2006-12-06 10:42
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 79/2006 Burmistrza Kępic z dnia 21 września 2006r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego o wartości powyżej 60.000 EURO "Przebudowa budynku na ośrodek zdrowia w Korzybiu " 2006-12-06 10:44
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 77/2006 Burmistrza Kępic z dnia 21 września 2006r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego o wartości powyżej 60.000 EURO "Rurociąg przesyłowy - tłoczny Kępice- Biesowice " 2006-12-06 10:43
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 67/2006 Burmistrza Kępic z dnia 04 września 2006r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego o wartości powyżej 60.000 EURO "Udzielenia i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie wydatków inwestycyjnych ni znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy Kępice na 2006 rok 2006-12-06 10:43
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr.107/2006 Burmistrza Kępic z dnia 04.12.2006r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży. 2006-12-04 14:58
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 104/2006 Burmistrza Kępic z dnia 23 listopada 2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 2006-11-29 07:23
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr.103/2006 Burmistrza Kępic z dnia 15.11.2006r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2006. 2006-11-28 14:31
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 101/2006 Burmistrza Kępic z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2007 2007-05-25 07:57
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 102 /2006 Burmistrza Kępic z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 2006-11-15 14:27
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 99/2006 Burmistrza Kępic z dnia 31 pażdziernika 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczy budżetu gminy na rok 2006 2006-11-09 11:57
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 98/2006 Burmistrza Kępic z dnia 31 pażdziernika 2006 roku 2006-11-06 12:01
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89/2006 Burmistrza Kępic z dnia 19 pażdziernika 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2006 2006-10-30 12:34
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 90 /2006 Burmistrza Kępic z dnia 20 pażdziernika 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 2006-10-30 12:32
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 82/2006 Burmistrza Kępic z dnia 5 pażdziernika 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2006 2006-10-30 12:28
dokument Zarządzenie nr 91/06 Burmistrza Kępic z dnia 20.10.2006r. budowa drogi wraz z odwodnieniem ulicy Wymarzonej w Kępicach 2006-10-20 08:50
dokument Zarządzenie nr 86/06 Burmistrza Kępic z dnia 05.10.2006r. 2006-10-06 12:20
dokument Zarządzenie nr 85/06 Burmistrza Kępic z dnia 05.10.2006r. 2006-10-06 12:19
dokument Zarządzenie nr 84/06 Burmistrza Kępic z dnia 05.10.2006r. 2006-10-06 12:18
dokument Zarządzenie nr 83/06 Burmistrza Kępic z dnia 05 października 2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych- garaży , przeznaczonych do sprzedaży. 2006-10-06 12:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 75 /06 Burmistrza Kępic z dnia 21 września 2006 r. 2006-09-21 11:54
dokument ZARZĄDZENIE Nr 74 /06 Burmistrza Kępic z dnia 21 września 2006 r. 2006-09-21 11:53
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 69/2006 Burmistrza Kępic z dnia 08 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 2006-09-20 09:31
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 70/2006 Burmistrza Kępic z dnia 14 września 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2006 2006-09-20 09:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 72/06 Burmistrza Kępic z dnia 19 września 2006 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej 2006-09-19 11:47
dokument ZARZĄDZENIE Nr 71/06 Burmistrza Kępic z dnia 18 września 2006 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej 2006-09-19 11:15
dokument Zarządzenie nr 66/2006 Burmistrza Kępic z dnia 25 sierpnia 2006 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2006 2006-08-30 08:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 64/2006 Burmistrza Kępic z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminyza I półrocze 2006 roku 2006-08-24 11:31
dokument Zarządzenie nr 63/2006 Burmistrza Kepic z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie zmain w budżecie gminy na rok 2006 2006-08-24 11:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 65/06 Burmistrza Kępic z dnia 23 sierpnia 2006 r. 2006-08-23 09:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/2006 Burmistrza Kępic dnia 16 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Kępice 2006-09-20 09:29
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 62/2006 Burmistrza Kępic z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2006 2006-08-11 14:40
dokument Zarządzenie Burmistrza Kępic nr 61/2006 z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2006 2006-07-28 07:14
dokument Zarządzenie nr 60/06 Burmistrza Kępic z dnia 20.07.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2006-07-21 08:15
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 53/2006 Burmistrza Kępic z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2006 2006-07-17 13:53
dokument Zarządzenie nr 58/2006 Burmiastrza Kepic z dnia 5.07.2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela wychowania fizycznego Pana Wojciecha Wasilewskiego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2006-07-07 13:57
dokument Zarządzenie nr 57/2006 Burmistrza Kępic z dnia 5.07.2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela religii Pani Lidii Łyszyk ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego 2006-07-07 13:55
dokument Zarządzenie nr 55/2006 Burmistrza Kępic z dnia 5.07.2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela historii Pani Doroty Trąbińskiej ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego 2006-07-07 13:53
dokument Zarządzenie nr 54/2006 Burmistrza Kępic z dnia 5.07.2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela języka polskiego Pani Agaty Koziarek ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego. 2006-07-07 13:50
dokument Zarządzenie nr 51/2006 Burmistrza Kępic z dnia 29.06.2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeproqwadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego 2006-07-07 13:48
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 50/2006 Burmistrza Kępic z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2006 2006-07-05 11:45
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 52/2006 Burmistrza Kępic z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 2006-07-05 11:44
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 44/2006 Burmistrza Kępic z dnia 16 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 2006-07-05 11:43
katalog Zarządzenie nr 59/06 Burmistrza Kępic z dnia 05.07.2006 r. w sprawie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kępice przeznaczonej do sprzedaży - KATALOG -
katalog Zarządzenie nr 49/06 Burmistrza Kępic w sprawie powołania komisji przetargowej - KATALOG -
katalog Zarządzenie na 48/06 Burmistrza Kępic z dnia 26.06.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - KATALOG -
katalog Zarządzenie nr 47/06 Burmistzrza Kępic z dnia 26.06.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - KATALOG -
katalog Zarządzenie nr 46/06 Burmistrza Kępic z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Kępice - KATALOG -
katalog Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 42/2006 Burmistrza Kępic z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 - KATALOG -
katalog ZARZĄDZENIE Nr 41/06 Burmistrza Kępic z dnia 19 maja 2006 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej - KATALOG -
dokument Zarządzenie nr 8/2006 Burmistrza Kępic z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie zmian w układzie budżetu gminy na rok 2006 2006-05-24 10:37
katalog Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2006 Burmistrza Kępic z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 - KATALOG -
katalog Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 21/2006 Burmistrza Kępic z dnia 14 kwietnia 2006 rokuw sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2006 - KATALOG -
katalog Zarządzenie nr 24/06 Burmistrza Kępic z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dot."Przebudowa części budynku- adaptacja pomieszczeń na remizę OSP w Biesowicach" - KATALOG -
katalog Zarządzenie nr 37/06 z dnia 11.05.2006 r. w sprawie nieruchomości lokalnych stanowiących własnośc Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Przytocko - KATALOG -
katalog Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 18/2006 Burmistrza Kępic z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2006 - KATALOG -
katalog Zarządzenie nr 13/2006 Burmistrza Kępic z dnia 30 marca 2006r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 - KATALOG -
katalog Zarządzenie nr 33/2006 Burmistrza Kępic z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie zmian zarządzenia nr 116/2004 Burmistrza Kępic z dnia 2. 12. 2004 r. - KATALOG -
katalog Zarządzenie nr 32/06 Burmiastrza Kępic z dnia 4 maja 2006 r.w sprawie powołania Komisji przetargowej - KATALOG -
katalog zarządznie nr 27/06 w sprawie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność GK przeznaczonej do sprzedarzy w miejscowościBarcinio - KATALOG -
katalog Zarządznie nr 12/2006 Burmistrza Kępic z dnia 14 marca 2006 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej - KATALOG -
katalog ZARZĄDZENIE Nr 23/2006 Burmistrza Kępic z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej - KATALOG -
katalog Zarządzenie nr 20/06 z dnia 14.04.06r. w sprawie nieruchomości lokalnej stanowiącej własnośc Gminy Kepice przeznaczonej do sprzedarzy w miejscowości Kępice - KATALOG -
katalog Zarządzenie nr 19/06 z dnia 06.04.06 w sprawie nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Kępice przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Kępice - KATALOG -
dokument Zarządzenie nr 1/2006 z dnia 02-01-2006r w sprawie wprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Kępicach. 2006-03-07 14:16
dokument Zarządzenie nr 10/2006 z dnia 07-03-2006r w sprawie wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Biesowice i Mzdowo. 2006-03-07 13:30
dokument Zarządzenie nr 2/2006 z dnia 11-01-2006r w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Kępice na rok 2006 2006-02-22 09:50
dokument Zarządzenie nr 6/2006 z dnia 20-01-2006 w sprawie zmian w układzie wykonwczym budżetu gminy na rok 2006 2006-02-21 10:55
dokument Zarządzenie nr 3/2006 z dnia 11-01-2006r w sprawie przekazania kierownikom jednostek org. uprawnień do dokonywania przeniesień planowych wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej 2006-02-21 10:41
dokument Zarządzenie nr 7/2005 z dnia 25-01-2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2006-02-20 11:52
dokument Zarządzenie nr 5/2006 z dnia 11-01-2006 w spr. uznania nakładów poniesionych przez najemców boksów garażowych. 2006-02-20 11:51
dokument Zarządzenie nr 4/2006 w spr. przekazania lokali mieszkalnych w administrowanie dla ZGK i M w Kępicach 2006-02-20 11:30